Prognoza 48h parametru T (2m) [°C] (od godz. 06:00 UTC 14-04-2021 r.)

Pierwsza doba prognozy. Wyświetlenie prognozy dla wybranej godziny (UTC):


Druga doba prognozy. Wyświetlenie prognozy dla wybranej godziny (UTC):

Wyświetlana warstwa:

Współrzędne kursora (LCC WRF) [m]:


Odpytanie warstwy:

Odpytywanie wszystkich warstw?

Kliknij na mapę, by uzyskać informację o warstwie
Serwis powstał przy wsparciu
Zastosowane oprogramowanie i rozwiązania
Informacja o usłudze
Wskazówki dla użytkownika
Dane archiwalne
Autorzy
Temperatura [°C]